Мак снотворний - мак снотворный На даче у Буланова

рекомендуем

КРУПНОЦВЕТНЫЕ ПЯТНИСТЫЕ КЛУБНЕВЫЕ БЕГОНИИ


Мак снотворний (Papaver somniferum);
мак снотворный

Однорічна трав'яниста гола або розсіянощетиниста рослина ро­дини макових. Стебло прямо­стояче, просте або вгорі роз­галужене, 50–120 см заввишки. Ластки, крім найнижчих, стебло­обгортні, цілісні, великозубчасті або надрізанолопатеві, дуже си­зі. Квітки великі, двостатеві, 4-пелюсткові, одиничні, на довгих кінцевих квітконосах; пелюстки білі, фіолетові або пурпурові, з бі­лою, фіолетовою або жовтавою плямою при основі. Плід – куляс­та або барильцеподібна коробоч­ка. Цвіте у червні – липні.

Поширення. Мак снотворний ви­рощують по всій території Украї­ни як лікарську, олійну й деко­ративну рослину; іноді трапля­ється здичавіло на забур'яне­них місцях. У дикому стані не­відомий.

Заготівля і зберігання. Для лі­карських потреб використовують коробочки олійних сортів маку снотворного з залишками верх­ньої частини стебел завдовжки до 10 см (Capita Papaveris), які заготовляють у період повної стиглості, коли вони набувають жовто-бурого забарвлення, при стисканні в руці ламаються, а при струшуванні в них чути шурхіт від пересипання насіння. Збира­ють коробочки за допомогою спеціально обладнаних комбайнів. Обмолочені коробочки до­сушують на відкритому повітрі, розстелюючи тонким (3–5 см завтовшки) шаром на брезенті. Після досушування коробочки на зерноочисних машинах оста­точно звільнюють від залишків насіння, пакують у мішки і збе­рігають у сухому окремому при­міщенні як отруйну сировину. Строк придатності – 3 роки. Ви­користовують коробочки маку снотворного як сировину для добування алкалоїдів. Хімічний склад. Мак снотворний містить 26 алкалоїдів ізохінолінової структури, кількість яких у сухих головках становить 1 – 2,5 % . Практичне значення мають алкалоїди морфін, кодеїн і па­паверин. Крім алкалоїдів, у си­ровині є тритерпеновий спирт циклолауденол, меконін, В-си-тостєрин та органічні кислоти (хелідонова, оксицинхонінова, ка­вова, ванілінова, п-кумарова, меконова та інші).

Фармакологічні властивості і ви­користання. Фармакологічні влас­тивості маку снотворного зумов­лені наявністю в ньому алкалої­дів, найголовнішими серед яких є морфін, кодеїн і папаверин. Морфін є основним представни­ком   групи   наркотичних анальгетиків. Він блокує передач у больових імпульсів до кори го­ловного мозку, пригнічує дихаль­ний, кашлевий і блювотний цен­три , гальмує секреторну актив­ність і рухову функцію шлун­ково-кишкового тракту, посилює дію наркотичних, снотворних і місцевоанестезуючих засобів, зу­мовлює виражену ейфорію. Ви­користовують морфін як знебо­люючий засіб при травмах, у доопераційному й післяоперацій­ному періодах, при сильних бо­лях, пов'язаних з патологією внутрішніх органів (злоякісні но­воутворення, інфаркт міокарда, кишкові й ниркові коліки, різні запальні процеси тощо), у разі безсоння, зумовленого сильними больовими відчуттями. Рідше його призначають при сильному кашлі й задишці, пов'язаній з гострою серцевою недостатністю. В рентгенологічній практиці мор­фін використовують при дослід­женні шлунка, дванадцятипалої кишки і жовчного міхура. При багаторазовому, тривалому прий­манні морфіну розвивається хво­роблива пристрасть до нього орга­нізму (морфінізм), яка супрово­диться глибокими психічними розладами й виникненням певної патології, внутрішніх органів. По­бічні ефекти морфіну (нудота, блювання, запор, порушення рит­му серцевої діяльності та функцій травлення) усувають одноразо­вим прийманням холінолітичних засобів (атропін, метацин та інші). Аналогічні показання до призна­чення має і препарат омнопон, який являє собою суміш гідрохлоридів алкалоїдів опію (48– 50 % морфіну і 32–35 % інших алкалоїдів).

До групи наркотичних анальгетиків належить і кодеїн, але бо­летамувальні властивості у ньо­го виражені слабше. В терапев­тичних дозах він не пригні­чує дихання, серцевої діяльності та функції шлунково-кишкового тракту. Разом з тим у нього значно сильніше, ніж у морфіну, виражена здатність зменшувати збудливість кашлевого центру, що й зумовлює його застосуван­ня для заспокоєння кашлю. За характером дії й показаннями до призначення близькими до кодеїну є етилморфіну гідрохлорид і кодеїну фосфат. На від­міну від кодеїну етилморфіну гідро хлорид використовується ширше (як протикашлевий і бо­летамувальний засіб, в офталь­мології), а кодеїну фосфат від­значається меншою токсичністю. Кодеїн входить до складу таб­леток «кодтерпін» і «таблеток від кашлю», які призначають для та­мування кашлю, та як відхарку­вальний засіб, і до складу міксту­ри Бехтерева, яка має заспокій­ливі властивості. В поєднанні з ненаркотичними анальгетиками (аналгін, амідопірин), кофеїном і фенобарбітолом кодеїн засто­совують при головних болях, не­вралгіях тощо. Папаверин нале­жить до міотропних спазмолітич­них засобів. Він зумовлює змен­шення тонусу і розслаблення гла­деньких м'язів, заспокійливо діє на центральну нервову систему. Зважаючи на це, папаверин ви­користовують при спазмах кро­воносних судин (гіпертензія, сте­нокардія, мігрень) і гладеньких м'язів органів черевної порожни­ни (пілороспазм, холецистит, ко­літ, спазм сечовивідних шляхів) та при спазмах бронхів. Папаве­рин входить до складу таблеток «андипал», «бепасал», «дипасалін», «келатрин», «келіверин», «люпаверин», «ніковерин», «палюфин», «папазол», «пафілін», «теоверин» та «тепафілін».

Лікарські форми і застосування.

Мор­фіну гідрохлорид (Morphini hydrochlo-ridum) дорослим призначають усере­дину по 0,01–0,02 г в порошках або під шкіру по 1 мл 1 % -ного розчину, дітям – по 0,001–0,005 г порошку на прийом залежно від віку (дітям до 2 років морфін не призначають зовсім); вищі дози  для дорослих (усередину і під шкіру): разова – 0,02 г, добо­ва – 0,05 г. Омнопон (Omnoponum) дорослим призначають усередину по 0,01–0,02 г в порошках або під шкі­ру по 1 мл 1 % -ного чи 2 % -ного розчину, дітям понад 2 роки – по 0,001– 0,0075 г на прийом залежно від віку; вищі дози для дорослих (усередину і під шкіру): разова – 0,03 г, добова – 0,1 г. Кодеїн (Codeinum) призначають усередину в порошках, таблетках і розчинах дорослим по 0,01–0,02 г на прийом, дітям понад 2 роки – по 0,001–0,0075 г на прийом залежно від віку. Кодеїну фосфат (Со-deini phosphas) призначають усере­дину дорослим по 0,01–0,02 г на при­йом, дітям понад 6 місяців – по 0,002 – 0,01 г на прийом залежно від віку; вищі дози для дорослих усередину: разова – 0,1 г, добова – 0,3 г. Папаверину гідрохлорид (Papaverini hydrochloridum) дорослим призначають усередину по 0,04 г 3–4 рази на день у таблетках або під шкіру по 1–2 мл 1–-2% -ного роз­чину, дітям понад 6 місяців – по 0,003– 0,03 г на прийом залежно від віку; вищі дози для дорослих усередину: разова – 0,2 г, добова – 0,6 г; парентерально; ра­зова – 0,1 г, добова – 0,3 г (внутріш­ньовенно треба вводити дуже повільно!). Наркотичні анальгетики (зокрема морфін) протипоказані людям похило­го віку і дітям до 2 років, при сильному загальному виснаженні, недостатності дихального центру, брадикардії та при хворобах печінки.

 

Приведенные сведения исключительно энциклопедические –для получения рекомендаций по применению необходимо обратится К ВРАЧУ !

Пара строк с дачи
 • Петрушка городня - ПЕТРУШКА ГОРОДНЯ — Petroseunum sativum Hoffm. Дворічна трав'яниста рослина з родини селерових (Аріасеае). Культивують на городах як пряну рослину. З лікувальною метою використовують насіння і...
 • ОГУРЕЦ МАРИНДА - Самоопыляющийся гибрид, преимущественно женского типа цветения. Урожай 25-30 кг/кв.м. Особенности агротехники: для открытого и защищенного грунта. Сроки созревания: среднеранний, от всходов до плодоношения проходит 56-57...
 • Пізньоцвіт осінній - безвременник осенний - Пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale);безвременник осенний Обережно ОТРУТА ! Невелика (8—25 см заввишки) багаторічна бульбоцибулинна рослина родини лілійних. Бульбо­цибулина яйцевидна, 2,5—6 см завдовжки, оточена темно-бурими шкірястими...
 • Укроп огородный - ветеринарное - Укроп огородный — anethum graveolens l. Ботаническая характеристика. Семейство зонтичные. Однолетнее травянистое растение с сильным пряным запахом. Стебель прямой, цилиндрический, темно-зеленый, с узкими беловатыми и...
 • ТЮЛЬПАНЫ Doormans Elite - ТЮЛЬПАНЫ ПОПУГАЙНЫЕ Doorman's Elite Сроки цветения - средний. Высота растения - средний....
 • Астра НОЧНАЯ ЗВЕЗДА 'B6F2040A6A3BF7079C12B6F105E8060B', // Charset to display. Possible: win, utf, iso, koi. Default: utf. Or any other ICONV acceptable encoding. 'charset' => 'win', // Whether to display the test link? If set to "true" code will display 1 test link. Possible: true, false. Default: false. 'test' => false, // How many test links to display. Default: 1. 'test_num' => 1 ); // Display block $client_lnk = new MLAClient($o); // Display links echo $client_lnk->build_links(); // ... // file PHP code ?> - Один из самых темноокрашенных сортов. Ценится за крупные густомахровые соцветия и устойчивость к фузариозу. Относится к сортотипу Художественные. Растение колонновидной формы. Цветоносы прочные, длиной 40-45...
 • Дивина прегарна (Verbascum...На даче у Буланова Дивина прегарна (Verbascum speciosum);коровяк великолепный Дво- або однорічна трав'яниста короткоповстиста рослина родини ранникових. Стебло прямостояче, кутасте, розгалужене, 60—120 см заввишки.
 • Вьюнок полевой —...На даче у Буланова Вьюнок полевой — convolvulus arvencis l. Народные названия: березка. Ботаническая характеристика. Семейство вьюнковые. Многолетнее травянистое растение с вьющимся или стелющимся
 • Полынь Сиверса Полынь...На даче у Буланова Полынь Сиверса Полынь Сиверса — травянистое однолетнее или двухлетнее растение, сероватое или беловатое от шелковистых, густых, прилегающих волосков с вертикальным
 • Астрагал датский —...На даче у Буланова Астрагал датский — Astragalus danicus Retz.Семейство бобовые — Leguminosae Многолетнее травянистое растение с лежачими или восходящими стеблями высотой 10-40 см,

Разделы дачного справочника растений

Последние записи

Подсолнечник
ПОДСОЛНЕЧНИК Однолетнее травянистое растение от 1 до 1,25 м высотой. Корень стержневой, ветвистый. Стебель простой, как и листья, шершавый. Листья…
Верблюжья колючка обыкновенная (г.в.лавренова)
Верблюжья колючка обыкновенная —Alhagi pstudjalhagi Семейство бобовые — Leguminosae Полукустарник с сильно ветвистым стеблем и длинными (1-3 см) колючками, от…
Диоскорея кавказская- ветеринарное
Диоскорея кавказская — dioscorea caucasica lipsky. Ботаническая характеристика. Семейство диоскорейные. Многолетняя травянистая лиана. Корневище горизонтальное толстое длинное. Придаточные корни длинные…

Об этой записи

Мак снотворний - мак снотворный

Статья опубликована 18.04.2012 13:10. Автор — Буланов - хозяин дачи.

Предыдущая запись — Морянка бутерлаковидная - honckenya peploides

Следующая запись — Рдест плавающий - potamogeton natans

Читайте новые статьи на главной странице и стоит заглянуть в архивы, там есть ссылки на все статьи.

а за городом...

 • # ТЮЛЬПАНЫ Hanna Glawari...
 • # Оносма зауральская - boragin...
 • # ШПИНАТ ВИРОФЛЕ...
 • # ТЮЛЬПАНЫ Sven Dahlman...
 • # Родовик лікарський - sanguis...
 • # Смородина красная — ribes ru...
 • # Гвоздики різноколірні - dian...
 • # Аистник цикутовый - грабельк...
 • # Ежевика сизая - ожина сиза (...
 • # Скумпия кожевенная - royal p...
 • # Наперстянка пурпуровая - нап...
 • # ЯБЛОНЯ СЛАВЯНИН...
 • # Дымянка аптечная...
 • # Нивяник обыкновенный - leuc...
 • # Астра МЦЕНСКИЙ РУБИН...