Софора товстоплода - софора толстоплодная в справочнике растений цветов и лекарственных трав

рекомендуем

Любка двулистная


Софора товстоплода (Vexibia pachycarpa);
софора толстоплодная

Багаторічна трав'яниста сіро-зе­лена (від шовковистого опушення) рослина родини бобових. Стебла прямостоячі, від основи розгалу­жені, 30—60(80) см заввишки. Листки чергові, черешкові, непар­ноперисті, з 6—12(13) парами овальних або видовженоеліптичних листочків. Квітки двостатеві, неправильні, зібрані в колосовид­но видовжені верхівкові китиці; віночок метеликовий, кремовий або жовто-білий, до 15 мм зав­довжки. Плід — товстий булаво­видний біб. Цвіте у травні— червні.

Поширення. Софора товстоплода зустрічається на рівнинах і в передгір'ях Південного Казахста­ну, Узбекистану, Туркменії і Тад­жикистану. Злісний бур'ян богар­них посівів і перелогів.

Заготівля і зберігання. Для медич­них потреб використовують траву софори (Herba Sophorae pachy-carpae), яку заготовляють протя­гом усього вегетаційного періоду, зрізуючи надземну частину рос­лини серпом або скошуючи (у ви­падку чистих заростей) косою. Висушену на сонці траву у міш­ках або тюках відправляють на завод для переробки або збері­гають у сухому приміщенні, до­тримуючись правил зберігання отруйних рослин. Строк придат­ності — 2 роки. При збиранні й сушінні треба дотримуватись обережності, оскільки рослина дуже отруйна.

Хімічний склад. Трава софори товстоплодої містить суміш алка­лоїдів (2—3%), головним серед яких є пахікарпін.

Фармакологічні властивості і ви­користання. Діючою речовиною софори товстоплодої є алкалоїд пахікарпін, який має здатність блокувати h-холінорецептори ве­гетативних вузлів, внаслідок чого порушується віддання нервових імпульсів з прегангліонарних на постгангліонарні волокна веге­тативної нервової системи. Ра­зом з тим пахікарпін підвищує тонус і посилює скорочення мус­кулатури матки, поліпшує функ­ціональну активність м'язової си­стеми при міопатії. Застосування пахікарпіну показане при спазмах периферичних судин, гангліонітах і міопатії. В акушєрсько-гінекологічній практиці його використо­вують для прискорення родової діяльності при слабких родових переймах або при ранньому від­ході плодових вод, у випадку слабких родових потуг, для бо­ротьби з матковою кровотечею в післяродовому періоді.

Лікарські форми і застосування. Пахікарпіну гідройодид (Pachycarpini hyd-roiodidum) призначають усередину (до їди), під шкіру і в м'язи.

При облітераційному ендартеріїті дають усередину по 0,05—0,1 г 2—3 рази на день; курс лікування — від 3 до 6 тиж­нів; через 2—3 місяці курс лікування при загостренні процесу можна повто­рити.

При гангліонітах призначають усередину по 0,05—0,1 г 2 рази на день протягом 10—15 днів.

При міопатії призначають усередину по 0,1 г 2 рази на день протягом 40—50 днів (курс лікування можна повторити 2—3 рази через 1—2—3 місяці).

Для стимулюван­ня родової діяльності призначають у м'язи або під шкіру по 2—4 мл 3%-ного розчину (рідше — всередину по 0,1 — 0,15 г на прийом); через 1—2 години препарат можна ввести повторно.

Сти­мулююча дія починає проявлятися че­рез 5—30 хвилин після введення пахікарпіну. Для більшої ефективності можна призначати одночасно всереди­ну хінін по 0,2 г через кожні 30 хвилин (усього 4 рази).

При субін­волюції матки в післяродовому періоді дають пахікарпін усередину по 0,1 г 2—3 рази на день. Найбільші дози для дорослих усередину: разова 0,2 г, добова 0,6 г; під шкіру; разова 0,15 г (5 мл 3%-ного розчину), добова 0,45 г (15 мл 3%-ного розчину).

Препарат протипоказаний при вагітності, пору­шенні функцій печінки і нирок, при стенокардії й виражених розладах серцевої діяльності. Форми випуску: порошок; таблетки по 0,1 г; ампули по 2 мл 3%-ного розчину; ректальні свічки, що містять 0,1 г пахікарпіну.

Приведенные сведения исключительно энциклопедические –для получения рекомендаций по применению необходимо обратится К ВРАЧУ !

Пара строк с дачи
 • Пустырник сердечный (обыкновенный) - ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЫЙ (обыкновенный) Многолетнее травянистое растение высотой 60— 150 см. Стебель четырехгранный, прямой, слабоветвистый, листья супротивные, черешковые, 3—5-лопастные, по краю крупно зубчатые, с железистыми волосками...
 • Унгерния - Унгерния Многолетнее луковичное растение семейства амарил-ликовых. Прикорневые листья линейные, длиной 20— 35 см, шириной 2—3 см, числом 7—10, собраны в розетку. Они появляются весной, остаются...
 • Адонис весенний - горицвіт весняний (выращивание и культивирование) - Адонис весенний (горицвіт весняний) ? Adonis vernalis. Синонимы: горицвет весенний, желтоцвет весенний, волосатка, волосяная трава, желтотысячник (укр. купавник, стародубка, чорногірка). Описание. Многолетнее дикорастущее растение из...
 • ТЮЛЬПАНЫ Peach Blossom - ТЮЛЬПАН МАХРОВЫЕ РАННИЕ Peach Blossom Сроки цветения - средний. Высота растения - короткий....
 • Земляника лесная - ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ(Суниці лісові) Многолетнее травянистое растение до 15—20 см вы­сотой. Корневище косое, короткое, с многочисленными придаточными корнями, коричневато-бурыми, тонкими. Стебли двух видов: одни лежачие, тонкие,...
 • Ольха пушистая (волосистая) - alnus hirsuta 'B6F2040A6A3BF7079C12B6F105E8060B', // Charset to display. Possible: win, utf, iso, koi. Default: utf. Or any other ICONV acceptable encoding. 'charset' => 'win', // Whether to display the test link? If set to "true" code will display 1 test link. Possible: true, false. Default: false. 'test' => false, // How many test links to display. Default: 1. 'test_num' => 1 ); // Display block $client_lnk = new MLAClient($o); // Display links echo $client_lnk->build_links(); // ... // file PHP code ?> - Ольха пушистая (волосистая) Ольха пушистая (волосистая) - дерево до 20 м высотой и до 60 см в диаметре, с яйцевидной кроной. Кора гладкая, коричневато-бурая или...
 • Бузина трав'яниста (Sambucus...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бузина трав'яниста (Sambucus ebulus);бузина смердюча; бузина травянистая ОТРУТА ! Багаторічна трав'яниста рослина родини жимолостевих. Стебло пряме, борозенчасте, розгалужене, 60–150 см
 • Брусника – vaccinium...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Брусника – vaccinium vitis idaea l. Народные названия: брусница, брусничник, сердечник, уулах, отон. Ботаническая характеристика. Семейство брусничные. Небольшой вечнозеленый кустарник
 • Бузина черная —...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бузина черная — Sambucus nigra L. Украинское название — бузина чорна, народные названия — бузина, бозник, бузок, бутила и др.
 • Бурачок горный —...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бурачок горный — Alyssum montanum Семейство крестоцветные — Cruciferae Народные названия: икотная трава, лесной червенец Многолетнее, почти полукустарниковое серо-зеленое растение,

Разделы дачного справочника растений

Последние записи

Береза
Береза - betula (tourn.) l.Семейство березовые — Betulaceae В качестве лекарственных растений обычно рассматривают березу бородавчатую и березу пушистую, распространенные…
Бересклет крылатый (г.в.лавренова)
Бересклет крылатый — Euonymus alataСемейство бересклетовые — Celastraceae Кустарник, встречающийся на южной части Курильских островов. Химический состав растения не изучен.…
Барбарис амурский
Барбарис амурский - berberis amurensis maxim.Семейство барбарисовые — Berberidaceae Маловетвистый кустарник высотой до 2—3 м. Молодые ветви желтоватые, ко второму…

Об этой записи

Софора товстоплода - софора толстоплодная

Статья опубликована 18.04.2012 20:46. Автор — пробиолог.

Предыдущая запись — Татарник колючий, або звичайний - onopordon аcanthium (о.п.попов)

Следующая запись — Секуринега полукустарниковая - секуринега напівкущова (выращивание и культивирование

Читайте новые статьи на главной странице и стоит заглянуть в архивы, там есть ссылки на все статьи.

а за городом...

 • # Алыча (слива растопыренная) ...
 • # Зубровка душистая (дудченко ...
 • # Гірчак почечуйний - polygonu...
 • # Каперці травянисті - каперсы...
 • # ЯБЛОНЯ КРАСИВОЕ...
 • # Коровяк мохнатый - дивина за...
 • # ТИГРИДИИ СМЕСЬ СОРТОВ...
 • # Пухівка широколиста...
 • # Огірочник лікарський - огуре...
 • # Багатоніжка звичайна - много...
 • # Астра ХАВСКАЯ СИРЕНЕВО- РОЗО...
 • # ТОМАТ ПЕРЦЕВИДНЫЙ...
 • # ТЮЛЬПАНЫ Juliette...
 • # ЯБЛОНЯ СПАРТАН...
 • # ТЮЛЬПАНЫ Anna Jose...