Дурман індійський - дурман индийский в справочнике растений цветов и лекарственных трав

рекомендуем

Мак снотворный масличный - мак снотворний олійний (заготовка и хранение)


Дурман індійський (Datura innoxia);
дурман индийский

Багаторічна (в культурі — одно­річна) трав'яниста опущена рос­лина родини пасльонових. Стебло пряме, 70—150 см заввишки, по­рожнисте, вил часто-розгалужене, інколи при основі червонаво-фіолетове. Листки чергові, че­решкові, великі, цілокраї, широко-яйцевидної або видовжено-яйцевидної форми; верхні попарно зближені. Квітки двостатеві, правильні, великі, одиничні, розмі­щені в розвилках стебла; ві­ночок зрослопелюстковим, білий, лійкуватий, з відгином, 15—20 см завдовжки. Плід — куляста по­никла вкрита шипиками коро­бочка. Цвіте у липні—жовтні, плодоносить у серпні—жовтні.

Поширення. Батьківщина дурма­ну індійського — Центральна і Південна Америка. В Криму ви­рощують як лікарську рослину.

Заготівля і зберігання. Для лікар­ських потреб використовують не­дозрілі плоди (насіння і окремо оплодні) та листя. Механізоване комбайнове збирання плодів про­водять за один прийом на почат­ку побуріння коробочок пер­шого і другого розгалужень стеб­ла. При ручному збиранні коро­бочки зрізують серпами двічі: на початку дозрівання коробочок першого розгалуження і в кінці вегетаційного періоду. Зібрану сировину негайно подрібнюють на соломорізках, сушать на сонці або в сушарці при температурі 40—50°, а потім за допомогою сит розділяють на дві фракції: насіння і подрібнені коробочки (оплодні). Строк придатності на­сіння — 2 роки, оплоднів — 1 рік. З насіння і оплоднів одержують алкалоїд скополамін. Листя заготовляють так само, як і з дур­ману звичайного.

Хімічний склад. Усі частини рос­лини містять скополамін, гіо­сціамін, атропін та інші алка­лоїди тропанового ряду. Основ­ним алкалоїдом рослини є ско­поламін, якого найбільше в пло­дах (0,38—0,41%) і насінні (до 0,77%).

Фармакологічні властивості і ви­користання. Основною діючою речовиною дурману індійського є скополамін, який належить до активних периферичних м-холінолітичних засобів; виявляє він і центральну холінолітичну й седативну дію. Скополамін дає виражений, але нетривалий мідріатичний ефект, розслаблює то­нус гладеньких м'язів, приско­рює темп серцевих скорочень, сприяє зниженню секреторної функції залозистого апарату. Впливаючи на холінореактивні структури вищих відділів цент­ральної нервової системи, скопо­ламін заважає проходженню нервових імпульсів до рухових нейронів спинного мозку. Наслід­ком цього є заспокійлива, сно­творна і така, що зменшує рухову активність, дія алкалоїду. Спосте­рігаються також його пригнічую­чий вплив на функцію дихання, здатність посилювати снотворну дію наркотичних засобів та протисудомний ефект. Скополамін ви­користовують у нервово-психіат­ричній практиці для лікування паркінсонізму, при захворюван­нях з м'язовими гіперкінезами та як седативний засіб при мані­акальних станах; в офтальмоло­гії — при іритах, іридоциклітах для розширення зіниць; у хі­рургічній практиці — для підго­товки до наркозу (у поєднанні з морфіном та іншими аналь­гетиками). Листя дурману індій­ського разом з листям блекоти чорної та беладони звичайної входить до складу протиастматичних цигарок. Скополамін входить до складу таблеток «аерон», які використовують для профі­лактики й лікування морської і повітряної хвороб та приступів хвороби Меньєра, для зменшення виділення слини при стомато­логічних операціях.

Лікарські форми і застосування.

Внутрішньо — таблетки «аерон» (Таbulettae «Aeronum») по 1—2 таблетці на прийом за 30—60 хвилин до по­їздки і надалі при необхідності ще 1 таблетку через 6—12 годин;

а при меньєрівському симптомокомплексі — по 1 таблетці 2—3 рази на день (вищі дози: для дорослих — разова 2 таб­летки, добова — 4 таблетки; для дітей 7—9 років — відповідно 1 і 2 таблетки, 10—14 років—1,5 і 3 таблетки, дітям до 7 років ці таблетки не призна­чають);

скополаміну гідробромід (Scopolamini hydrobromidum) призначають перорально або підшкірно по 0,00025—0,0005 г або 0,5—1 мл 0,05%-ного розчину (вищі дози для дорослих всередину і під шкіру: разова 0,0005 г, добова — 0,0015 г).

Передозування пре­паратів викликає сильне збудження, галюцинації, спрагу, сухість та інші побічні явища. Препарати дурману індійського протипоказані при глаукомі. Рослина дуже отруйна і кори­стуватися нею та препаратами з неї треба тільки під наглядом лікаря.

Приведенные сведения исключительно энциклопедические –для получения рекомендаций по применению необходимо обратится К ВРАЧУ !

Пара строк с дачи
 • Скополия карниолийская - скополія карніолійська (заготовка и хранение) - Скополия карниолийская — Scopolia carniolica J а с q. Украинское название — скополія карніолійська, народные названия — мандрагора, мандригуля, вербышник, громовой корень, голосовое зелье и...
 • ЛИЛИЯ АЗИАТСКИЙ ГИБРИД СОЛЕ МИО - ЛИЛИЯ АЗИАТСКИЙ ГИБРИД СОЛЕ МИО Высота растения 100 см. Глубина посадки 15 см. Расстояние между растениями 15 см....
 • ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ ВЫСОКИЙ РАННЕЕ УТРО - Ценнейшее срезочное и декоративное растение. Сильноветвистое. Цветет обильно и продолжительно до глубокой осени. Культивируется как однолетник. Растение светодюбивое, холодностойкое, к почвам нетребовательное, не переносит свежий...
 • ТОМАТ КОСТРОМА - Растения полудетерминантного типа. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, далее - через 2 листа. Соцветия простые, короткие, с 6-10 плодами. Урожайность в теплице -...
 • Перестріч гайовий - марьянник дубравный - Перестріч гайовий (Melampyrum nemorosum);день-і-ніч, іван-і-марія, сест­рички; марьянник дубравный Однорічна трав'яниста напівпаразитна рослина родини раннико­вих. Стебло прямостояче, 15—60 см заввишки, опушене білувати­ми волосками. Листки прості, су­противні,...
 • Посконник глена - eupatorium glehnii 'B6F2040A6A3BF7079C12B6F105E8060B', // Charset to display. Possible: win, utf, iso, koi. Default: utf. Or any other ICONV acceptable encoding. 'charset' => 'win', // Whether to display the test link? If set to "true" code will display 1 test link. Possible: true, false. Default: false. 'test' => false, // How many test links to display. Default: 1. 'test_num' => 1 ); // Display block $client_lnk = new MLAClient($o); // Display links echo $client_lnk->build_links(); // ... // file PHP code ?> - Посконник Глена Посконник Глена — многолетнее корневищное растение, образующее стройный куст. Стебли прямые, прочные, густо облиственные, высотой до 1 м. Листья темно-зеленые, крупные, цельные, заостренные,...
 • Бузина трав'яниста (Sambucus...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бузина трав'яниста (Sambucus ebulus);бузина смердюча; бузина травянистая ОТРУТА ! Багаторічна трав'яниста рослина родини жимолостевих. Стебло пряме, борозенчасте, розгалужене, 60–150 см
 • Брусника – vaccinium...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Брусника – vaccinium vitis idaea l. Народные названия: брусница, брусничник, сердечник, уулах, отон. Ботаническая характеристика. Семейство брусничные. Небольшой вечнозеленый кустарник
 • Бузина черная —...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бузина черная — Sambucus nigra L. Украинское название — бузина чорна, народные названия — бузина, бозник, бузок, бутила и др.
 • Бурачок горный —...Справочник растений - Энциклопедия лекарственных трав Бурачок горный — Alyssum montanum Семейство крестоцветные — Cruciferae Народные названия: икотная трава, лесной червенец Многолетнее, почти полукустарниковое серо-зеленое растение,

Разделы дачного справочника растений

Последние записи

Береза
Береза - betula (tourn.) l.Семейство березовые — Betulaceae В качестве лекарственных растений обычно рассматривают березу бородавчатую и березу пушистую, распространенные…
Бересклет крылатый (г.в.лавренова)
Бересклет крылатый — Euonymus alataСемейство бересклетовые — Celastraceae Кустарник, встречающийся на южной части Курильских островов. Химический состав растения не изучен.…
Барбарис амурский
Барбарис амурский - berberis amurensis maxim.Семейство барбарисовые — Berberidaceae Маловетвистый кустарник высотой до 2—3 м. Молодые ветви желтоватые, ко второму…

Об этой записи

Дурман індійський - дурман индийский

Статья опубликована 26.05.2013 13:31. Автор — пробиолог.

Предыдущая запись — Пустырник разнолистный - lamiaceae

Следующая запись — Безсмертки однорічні - сухоцвет однолетний

Читайте новые статьи на главной странице и стоит заглянуть в архивы, там есть ссылки на все статьи.

а за городом...

 • # Аконит белоустый (г.в.лаврен...
 • # Алыча...
 • # Льон довгунець...
 • # АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ...
 • # Василистник вонючий...
 • # ВАСИЛЕК МУСКУСНЫЙ БЕЛЫЙ...
 • # ОГУРЕЦ МАЗАЙ...
 • # Ирис болотный - півники боло...
 • # ТЮЛЬПАНЫ Monte Rosa...
 • # Яловець звичайний...
 • # Грибы. РЫЖИК...
 • # ГВОЗДИКА КИТАЙСКАЯ...
 • # Деревій стиснутий - тысячели...
 • # Гірчак почечуйний - горец по...
 • # Остров Крит: в чём местный к...